Ermelo-Putten

Algemene Ledenvergadering 2023

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:

Datum:             Dinsdag 21 maart 2023
Aanvang:          20.00 uur
Locatie:            Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo

AGENDA

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2022
 3. Jaarverslag 2022
 4. Financieel verslag 2022 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie. Dhr. J. Epping en Mw. A. de Rijk.
 6. Benoeming kascommissie voor 2023.
 7. Begroting 2023
 8. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap, te weten: 
  Mw. L. van Eikenhorst, De heer D. Driehuis, Mw. A. Redschaad-Paulus
 9. Van de bestuurstafel:
  Middag- en avondvergaderingen.
  Het bestuur bestaat uit op dit moment:
                     Voorzitter: Jos Beek,
                     Penningmeester: Willem van Eikenhorst,
                     Secretaris: Johan de Vroom (tot 1 juni 2023),
                     PR: Grada Peek,
                     Algemeen bestuurslid: Henk van Emaus.
  Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris per 1 juni 2023.
 10. Rondvraag

Nb1. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken via een link te publiceren in de nieuwsbrief van begin maart 2023, anderzijds door ze beschikbaar te stellen via onze website:  https://ermelo-putten.groei.nl/home/

Nb2. Door het gewijzigde automatiseringssysteem van Groei & Bloei is er dit jaar geen Sociaal Jaarverslag zoals u dat van ons gewend bent.

Pauze
Na de pauze is er een mooie presentatie over de hoogtepunten van de regio Wallis in Zwitserland door Arie Vermeer.

Jaarverslag 2022

Inleiding:
Dit jaarverslag laat zien welke activiteiten ondernomen zijn van januari tot en met december 2022 en geeft een goed overzicht van onze activiteiten en de inzet van het bestuur.

Bestuurszaken:
Het bestuur is in 2022 negen keer bij elkaar geweest en daarnaast vonden nog andere bijeenkomsten plaats i.v.m. de activiteiten van onze vereniging.
Het bestuur bestaat sinds de ALV in 2022 uit: Jos Beek, Willem van Eikenhorst, Henk van Emaus, Johan de Vroom en Grada Peek.

Nieuwsbrief, en website:
De PR activiteiten werden uitgebreid en aangepast (website, Facebook, Nieuwsbrief) en verzorgd door Marijke Jonker van Lenthe. Er is diverse keren een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden zonder mail ontvingen een Nieuwsbrief  per post.. I.v.m. AVG worden de mails in BCC verstuurd.

Verenigingsavonden:
In 2022 zijn 7 verenigingsmiddagen / avonden georganiseerd. Ook dit jaar hadden de lezingen uiteenlopende onderwerpen.

18 januariPiet Boersma driedimensionale serie “Engelse tuinen”
15 februariJan Willem lagerweij “Op de fiets door Zuidelijk Afrika”
15 maartALV en Hans Huizinga "van Knoffel tot Engelhengel"
19 aprilHarry  Roskam “Winterharde varens”
20 septemberMarco van de Kamp  “Voedselbos Ermelo”
18 oktoberHarry Pierik “Vormgeving in groen, een artistieke uitdaging”
15 novemberJan van der Knokke “Natuur onder de Middernachtzon”

 Aan het eind van elke verenigingsavond werden de, door Frouwkje Jonker en diverse andere dames gemaakte bloemstukjes, verloot. De verloting was elke keer weer een succes.

Algemene ledenvergadering:
Jaarverslagen, jaarrekening en begroting werden besproken en goedgekeurd. De voorzitter deelde, evenals vorig jaar, de zorgen van het bestuur met de aanwezigen. Het afnemend aantal leden geeft verminderde inkomsten en daardoor wordt het steeds lastiger om e.e.a. te organiseren. Ook de vervulling van de vacatures van het bestuur geeft zorgen.

Terugblik cursussen 2022:
In 2022 konden we weer beginnen zonder coronabeperkingen. We  konden weer starten met onze bloemschiklessen en hebben zelfs nog enkele lessen kunnen inhalen  van vorig jaar.
In het voorjaar hebben we een workshop muurmand maken gehad. Dit was bij de kwekerij op Veldwijk, waar we tevens onze planten en stekken ruilmarkt hielden.
In september startten we met de nieuwe reeks bloemschiklessen. Jammer genoeg waren er voor de cursus van Loes Amesz  te weinig aanmeldingen. Dit gold ook voor de beide groepen van Ilse Kerkmeijer. We hebben geprobeerd om deze tegenvaller met elkaar op te lossen. Na wat heen en weer schuiven zijn we nu uiteindelijk doorgegaan met één grote Bloemschikgroep o.l.v. Ilse.
Het is wel even wennen voor iedereen om met deze grote damesgroep aan de slag te gaan. Maar tot nu gaat eenieder aan het eind van de les tevreden naar huis met haar zelfgemaakte bloemstuk. Het blijft heel leuk om te zien, dat we allemaal dezelfde opdracht van Ilse krijgen en dat het uiteindelijke resultaat zo verschillend is.

We hebben in oktober, november en december workshops onder leiding van Suzan Guliker gehad. In de herfst hadden we 2 herfstworkshops, hier deden 17 personen aan mee. In december een kerstworkshop met 11 personen. Ook hier is het leuk om te zien, dat ieder z’n eigen ideeën gaat uitwerken en toch wel trots vertrekt.

Toch nog even vermelden, dat onze masterclass groep nog altijd bij elkaar komt om met elkaar te oefenen voor het uitvoeren van uitdagende opdrachten. Dit resulteerde zelfs in een eerste prijs bij de regionale bloemschikwedstrijden voor Ria Kikkert.

Excursies
Voorjaarswandeling Sonnevanck  13 mei.
Op verzoek van velen hebben we met 17 deelnemers op vrijdag 13 mei een wandeling gemaakt op het meer dan 100 jaar oude Sonnevanck in Harderwijk. Op het voormalige terrein van het sanatorium Sonnevanck is nu een woonwijk en centrum voor ouderenzorg. In de bosachtige natuurlijke omgeving zijn nog veel herinneringen van het verleden te vinden. Henk van Emaus heeft tijdens de wandeling veel van de historie, de natuur en beplanting van het terrein verteld. Met tussendoor een stop bij restaurant Vivaldi voor koffie/thee met wat lekkers erbij.

Na de goede ervaring van onze laatste dagtocht in 2021 zijn we dit jaar alle tuinen met eigen vervoer gaan bezoeken. Allereerst op woensdag 25 mei zijn we met 24 personen geweest bij de Duinhoftuin, de privétuin van Gerrit Raven in Oldebroek, een bevlogen liefhebber van bijzondere schaduwplanten. Hij is speciaal naar Oldebroek verhuisd is om goed te kunnen tuinieren. Daarna naar Gardenista, een mooi groenevenement van Groei&Bloei in Parc Alerdinck te Laag Zuthem. Wat dit jaar extra aantrekkelijk is gemaakt in verband met het 150-jarig bestaan van Groei&Bloei. We waren zeker niet alleen, want tijdens ons bezoek was er koninklijk bezoek van onze beschermvrouwe Prinses Beatrix.

Op vrijdag 1 juli bezochten we 3 Veluwse tuinen. Als eerste de privétuin Annaparte van Anneke Stolk in Hoog Soeren, de tuin heeft mooie hoogteverschillen, een goede indeling en veel bijzondere planten. Daarna reden we naar Klein Boskoop in Stroe van Sjaak en Ellen van Vliet, een zeer sortimentrijke tuin, zo aangelegd dat er zo min mogelijk onderhoud gedaan hoeft te worden. Sjaak was boomkweker en gebruikte de beplanting als moedermateriaal voor vermeerdering. Met onze meegebrachte lunch konden we met 18 personen lekker buiten op het terras zitten. Als laatste gingen we naar Ellen en Hans Lubbers een bevlogen echtpaar dat Groei&Bloei hoog in het vaandel heeft en eigenaars zijn van de zeer mooie tuin de Beukenhof. Als afsluiting genoten we daar van een hapje en een drankje.

Met 21 personen kwamen we op 27 juli om 10.00 uur aan bij de bijzondere privétuin OpdeHaar in Hoevelaken. Sinds 1987 zijn de met Engelse “roots” tuinierders  John en Joyce Ramsbotham de tuineigenaren. John  is de plantenexpert en Joyce meer ontwerper en kunstenaar. Op een  zeer oud rabattenbos* hebben zij een unieke tuin ontwikkeld met zeer veel bijzondere planten, waarvan vele schaduwplanten en planten die schaduw kunnen verdragen. Vele collecties hebben er een plaatsje gekregen. Nu in juli vielen de  vele soorten, winterharde begonia’s, hortensia’s (botanische) en varens op. En natuurlijk de prachtige beelden die overal in de tuin zijn te bewonderen. Na de rondleiding werd een heerlijke zelfbereide lunch aangeboden. 
Hierna gingen we naar de Wilgenkamp in Nijkerk, de tuin van Brigitte en Henk Gentis. Deze tuin is  eerder aangelegd dan de vorige en ontworpen door Liesbeth Canneman, tuinarchitect en oprichtster van De Nederlandse Tuinenstichting. Opvallend zijn de knotwilgen bij de entree, de mooie hagen die de ruimtes omzomen, alles in goed aanvoelende verhoudingen ten opzichte van het open landschap. Heel kleurrijk was de “moestuin” met veel kleurige bloemen en diverse groentes. We kregen thee met wat lekkers onder een overkapping en hebben genoten van het enthousiasme van Brigitte en het noeste werk van Henk Gentis.

Putten, 26 januari 2023
Secretaris: Johan de Vroom

Verslag ALV 15 maart 2022

Datum:            15 maart 2022
Aanvang:        20.00 uur
Locatie:             Immanuelkerk
 

 1. De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom
 2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2021 wordt goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag van 2021 wordt goedgekeurd.
 4. Aan de hand van een PowerPoint geeft de penningmeester toelichting op het financieel verslag 2021. De inkomsten cursussen worden besproken, zaalhuur en docenten uitgaven verhogen jaarlijks. Cursisten die aangeven mee te doen melden zich na organisatie van de cursussen af, hierdoor ontstaat een tekort. 
 5. Mevr. A. Dam en Dhr J. Epping geven aan dat de kascommissie de cijfers over 2021 correct bevonden heeft. Schriftelijk is dit meegedeeld aan de penningmeester. De penningmeester en het bestuur werd decharge verleend voor gevoerd beleid .
 6. Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting 2022.
 7. Benoeming kascommissie voor 2022  Dhr. J. Epping en mevr. A. de Rijk als 2lid.
 8. Sociaal jaarverslag (ledenbestand en statistische informatie).
 9. Eind 2021 waren er 2 leden, die 25 jaar lid waren van Groei & Bloei, te weten: Dhr. / Mevr. N.B. van der Hoest;  Mevr. J. Bakker Roordink. Zij hebben een bloemetje /mooie hortensia ontvangen .
 10. Sociaal Jaarverslag, en zijn geen statistische gegevens zoals u in het verleden van ons gewend was. Het aantal leden was per 1 jan. 2022 163 en per 1 jan. 2023 152.
 11. Van de bestuurstafel: geen bijzonderheden.
 12. Rondvraag : Margo Oltshoorn (beheer van de ledenadministratie) wordt wederom bedankt voor haar werkzaamheden en duidelijke overzichten. Dat geldt natuurlijk ook voor Mw. Jonker en “haar” dames die de bloemstukken elke keer weer keurig verzorgen. Daarnaast mogen we Mw. Jonker van Lenthe die de website en Nieuwsbrief op orde houdt daarvoor hartelijk danken.
 13. Sluiting.

Na de pauze was er een videopresentatie over de reis naar Ierland.