Ermelo-Putten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:

Datum:             Dinsdag 19 maart 2024
Aanvang:          20.00 uur
Locatie:            Immanuelkerk, Stationsstraat 137, 3851 ND Ermelo

AGENDA

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel verslag 2023 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie: mevr. A. de Rijk en dhr. G. Egberts
 6. Benoeming kascommissie voor 2024.
 7. Begroting 2024
 8. Huldiging 25 jaar lidmaatschap: mevr. G. Oostveen, dhr. B. uit de Bosch, mevr. M. Jonker van Lenthe,
  mevr. C. Klaassen.
 9. Van de bestuurstafel
 10. Rondvraag

Na de vergadering zullen Henk en Hennie van Emaus een compilatie geven over de tuinenreizen van de afgelopen jaren.

Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 15-03-2023

 1. De voorzitter, Jos Beek, opent de vergadering.
  Zij deelt mee dat Johan de Vroom zijn functie als secretaris per 1 juni 2023 heeft opgezegd. Gr.& Bl. afd. Ermelo-Putten is derhalve op zoek naar een vervanger.
 2. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag van de voorgaande ALV d.d. 15 maart 2022.
 3. Het jaarverslag van het bestuur over haar activiteiten in 2022 is in hoofdpunten weergegeven. Hierop komt geen inhoudelijk commentaar.
 4. De penningmeester geeft via een sheetpresentatie een overzicht van de financiële situatie over het jaar 2022 van onze vereniging.
  Hij is redelijk tevreden met het uiteindelijke resultaat van onze 3 hoofdonderdelen (de vereniging zelf en de 2 aparte afdelingen voor cursussen en tuinreizen).
 5. Door afwezigheid van beide kascommissieleden (dhr. J. Epping en mevr. A. de Rijk) heeft de penningmeester het door hen ondertekende document tijdens de controle voorgelezen.
  Hierna is decharge verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid.
 6. De kascommissie voor het overzicht over 2023 is mevr. A. de Rijk en dit is aangevuld met dhr. G. Egberts. Met dank voor de aanmelding.
 7. De begroting wordt eveneens via een sheet getoond.
  Door de afname van het aantal leden voor onze afdeling lopen de bijdrage van Gr. & Bl. Zoetermeer terug. Er wordt voor 2023 daarom een verlies verwacht.
 8. Navolgende leden hebben een plant ontvangen in verband met hun 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging: mevr. L. van Eikenhorst,  dhr. D. Driehuis en mevr. A. Redschaad-Paulus.
  Mevr. van Eikenhorst krijgt de hortensia tijdens de vergadering uitgereikt. Omdat dhr. Driehuis en mevr. Redschaad niet ter vergadering aanwezig zijn, worden deze hortensia’s uitgereikt aan mevr. F. Jonker voor haar enorme inzet bij het stukjes maken voor de vergaderingen en aan mevr. M. Jonker van Lenthe voor haar werkzaamheden voor de afdelingswebsite en onze nieuwsbrief.
  Omdat dhr. Driehuis en mevr. Redschaad door omstandigheden niet ter vergadering zijn, worden de hortensia’s op een later tijdstip uitgereikt.
 9. Op de vraag of er mogelijk leden zijn die iemand kennen die een secretarisfunctie zou willen aanvaarden, komt vooralsnog geen directe reactie.
  Tenslotte wordt overwogen om in de wintermaanden (november en januari) in plaats van ’s avonds ‘s middags de verenigingsbijeenkomst te houden. Vermits dat in de Immanuelkerk mogelijk zal zijn. Dit voorstel wordt welwillend ontvangen.
 10. Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.

Jaarverslag 2023

Bestuurszaken
Het bestuur is in 2023 negen keer bij elkaar geweest.
Op 2 juni hebben we afscheid genomen van secretaris Johan de Vroom. De taken van de secretaris werden toen verdeeld over de andere bestuursleden. In december heeft Jannie Bouwers zich gelukkig aangemeld voor deze functie.
Als bestuur zijn we naar een vergadering van de landelijke ledenraad geweest. Op landgoed Mariënwaerdt werd de landelijke besturen dag gehouden. Tevens was er een regiodag in de Noordoost polder bij het Waterloopbos.
In november zijn we naar een bijeenkomst geweest van onze “groene buren”, groenverenigingen in deze omgeving.

Nieuwsbrief, website, PR en Facebook:
De digitale nieuwsbrief wordt verzorgd door Marijke Jonker van Lenthe. Deze is 12x verzonden. Ook de website wordt up-to-date gehouden door Marijke. De PR en Facebook worden verzorgd door Grada Peek.

Cursussen en workshops 2023
In 2023 zijn we weer enthousiast aan de gang gegaan met een grote groep gevorderde bloemschiksters. Velen doen het al heel wat jaren en blijven actief met bloemschikken, mede door de stimulans van de lessen en opdrachten van Ilse Kerkmeijer. In maart was er een workshop “Lentekriebels” o.l.v. Henrieke Petersen bij het tuincentrum in Putten. Het werden uiteindelijk 2 groepen die hier met plezier aan mee deden.
Het plan was om een cursus fruitbomen snoeien te geven. Maar vanwege de weinige aanmeldingen is deze cursus geschrapt.
De Masterclassgroep oefent nog altijd met elkaar het bloemschikken. Ze hebben met enkele dames aan de nationale wedstrijden meegedaan. Deze keer leverde dit geen prijs op.

Verenigingsavonden en excursies in 2023:
Datum: Spreker: Onderwerp:
17 januariHans RingersDutch Wave
21 februariLambert SijensTuinen van weldadigheid
21 maartArie Vermeer             Het hoogtepunt aan Zwitserland
18 aprilSuze PetersPlaagdieren in de tuin, van vertrappen naar vertroetelen
19 septemberMarieke NolsenEen Engelse pluktuin
17 oktoberHenny van der WiltAzoren en Alenteo
16 novemberRien MouwZwerven over de Veluwe


Meerdaagse  tuinenreis naar Sleeswijk Holstein:
We zijn blij dat we dit jaar weer een meerdaagse reis konden organiseren, dit omdat vanwege de coronapandemie het niet lukte. We gingen in 2023 van 26 juni t/m 29 juni naar het Duitse Sleeswijk-Holstein in samenwerking met Garden Tours. Dus met 30 deelnemers, gids en chauffeur in een luxe touringcar op reis. We bezochten Park der Gärten- Bad Zwischenahn, zo ook een bezoek aan een vijftal privétuinen. Daarnaast bezochten we Rosarium Uetersen en Arboretum Thiensen. De rozen vormden in deze reis het hoogtepunt.                                                                                                                                     

Dagtochten 2023
Onze dagtochten hebben we dit jaar weer met eigen vervoer bezocht.
Op woensdag 14 juni hebben we met 19 deelnemers een 3-tal tuinen in de Betuwe bezocht, te weten: “De Dijktuin”, “Geerte’s tuin” en als laatste die dag naar “Nieuw Robbekampen.
Vrijdag 21 juli bezochten we met 24 deelnemers 3 tuinen rondom Gorssel:  “De Prunushof”,  “De Hoefslag” en “In de tuin van Dorth”. 
Woensdag 6 september was onze laatste dagtocht dit jaar: met 20 personen  gingen we richting Utrecht. Als eerste een bezoek aan “Tuin Boschwijk”, daarna naar de Botanische tuinen rondom Fort Hoofdijk en als laatste “De Briellaerd”.
Hennie en Henk van Emaus organiseerden ook dit jaar weer deze excursies. Er gaat voor volgend jaar wel wat veranderen, want de meerdaagse reizen organiseren ze dan niet meer. Met het 60-jarig jubleumjaar in 2024 willen we er met de dagtochten iets moois van maken.

Financieel verslag 2024

Begroting 2024