Ermelo-Putten

Leemputten-Staverden

Het niet openbaar toegankelijke terrein ligt ingeklemd tussen het landgoed Staverden en de N302, die Harderwijk verbindt met de A1. In 1974 werd het 33 ha. grote terrein door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de heer W. Meijer aangewezen als beschermd natuurmonument. Al vanaf de 18de eeuw tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd hier op de heide, op de overgang van het hooggelegen Speulder- en Sprielderbos naar het dal van de Hierdense beek, leem gewonnen, onder meer om steentjes van te bakken, later vooral om wegen te verstevigen.

De Leemputten heeft zijn status als natuurmonument hoofdzakelijk te danken aan de natuurwaarden, de bijzondere fauna en vooral flora waaronder diverse Rode Lijst soorten. 'De gewonnen leem' werd naast de put uitgespreid om te ontwateren en werd daarna afgevoerd. Op de zogeheten leemmorsplaatsen bleef een laagje vrij kalkrijke leem van een paar centimeter achter. Daarop ontwikkelde zich een bijzondere vegetatie met bijvoorbeeld parnassia, welriekende nachtorchis, vlozegge, blonde zegge, heidekartelblad en geelhartje. Ook komen diverse soorten amfibieën, reptielen en insecten voor zoals de kamsalamander, rugstreeppad, hazelworm en levendbarende hagedis.

Meeste foto´s zijn gemaakt door Henk van Emaus. Laatste twee foto´s zijn gemaakt door Bianca Uittenbogaard. Foto's in het fotoalbum op deze website