Ermelo-Putten

Landschappen en vogels in en om Arnhem

Presentatie Koos Dansen

Dinsdag 19 oktober
20.00 uur, Immanuelkerk

Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen neemt ons mee op een denkbeeldige fietstocht van ongeveer 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren  meer dan 150 soorten vogels fotografeerde. Volgens hem kun je vrijwel overal in ons land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels en natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen groter is, zoals op de overgang van de Veluwe en Betuwe of de Randmeerkust. Arnhem is wat dit betreft rijkelijk  bedeeld met bos, heide, landgoederen, rivier met uiterwaarden, de stad en een nieuw nat landschapspark met rietmoeras tussen Arnhem en Nijmegen. Hier volgen wij de vegetatiesuccessie en zien welke vogels onder invloed hiervan verschijnen en verdwijnen. In de verschillende biotopen komen soorten aan bod en in beeld als klapekster, grauwe klauwier, zwarte en groene specht, appel- en goudvink, gekraagde en zwarte roodstaart, koekoek, blauwborst, oeverzwaluw, visarend, smelleken, boomvalk en tal van soorten steltlopers, eenden en rietvogels.  Ook is er oog voor het geheel van landschappen, flora en andere fauna.

Koos Dansen was voorlichter en redacteur van Geldersch Landschap & Kasteelen. Nu met pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem, vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland en mede-auteur van de  Praktijkboeken voor Vogel- en Landschapsfotografie.