Ermelo-Putten
bekijk online
Nieuwsbrief

Maart 2020

In deze Nieuwsbrief:

► Het tuinseizoen begint weer. Er staan dan ook weer veel activiteiten op stapel. Lees erover in  deze Nieuwsbrief en ....... als het even kan........doe mee!
► Aankondiging en uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op 17 maart. In het Jaarverslag 2019 leest u dat er veel gebeurt in onze vereniging!ering op 17 maart.
► Henk op de radio! Mis dat niet!
► Komende verenigingsavonden. Kijk ook op onze website.
► Het laatste nieuws over de Tuinreis naar Schotland. U kunt het hier in deze Nieuwsbrief lezen èn wat u hier niet vindt, staat op onze website bij Tuinreis Schotland..
► Tulpen uit Amsterdam? Na de ledenvergadering deze interessante presentatie over bloemstillevens in de Gouden Eeuw.
► Het allerlaatste nieuws over de 3 Seizoenen Open Tuinen Dagen. Dit jaar nog groter dan vorig jaar!
► In april is er een mooie bollenroute uitgezet in Midden Nederland. U leest in deze Nieuwsbrief waar u heen kunt.
► En verder wetenswaardigheden over het Biodiversiteitsweekend en nieuwe bloemschikwedstrijden.

Welkom
Mevrouw A.  van Harten (putten), de heer P. Ooms (Ermelo) en mevrouw E. van Rhijn (Ermelo).
Wij heten de nieuwe leden van harte welkom in onze afdeling Ermelo-Putten.
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:
Datum:         Dinsdag 17 maart 2020
Aanvang:     20.00 uur
Locatie:        De Dialoog zaal 9, Raadhuisplein 4, Ermelo

AGENDA

 1. Opening en welkom door de waarnemend voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie, dhr. J. Kamp en mevr. J. Vermeij.
 6. Benoeming kascommissie voor 2020 (twee leden).
 7. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 8. Sociaal Jaarverslag 2019 (ledenbestand).
 9. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap.
 10. Van de bestuurstafel:
       *  Wij zoeken een voorzitter.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Nb. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken te publiceren in de nieuwsbrief van maart 2020. Anderzijds door ze beschikbaar te stellen via onze website
Het financieel verslag kunt u opvragen bij het secretariaat, info@ermelo-putten.groei.nl  of telefonisch 0341 357626.
Tijdens de vergadering zullen er beperkt papieren versies beschikbaar zijn. Daarnaast zullen alle documenten worden getoond op het scherm.
          PAUZE
Na de pauze verzorgt mevrouw Sophie Oosterwijk de lezing “Tulpen uit Amsterdam” over bloemstillevens uit de Gouden Eeuw.


Tulpen uit Amsterdam?

Bloemstillevens in de schilderkunst van de Gouden Eeuw
Presentatie Sophie Oosterwijk

Voor de pauze wordt de Algemene Ledenvergadering van afdelingvErmelo-Putten gehouden.

Wat betekende de tulp voor Nederlanders in de Gouden Eeuw? En wat is er nu knap of spannend aan een geschilderd bloemstilleven? Deze lezing biedt een betere kijk op deze specifieke tak van kunst, de variatie en de symboliek daarin.
Voor meer informatie kijk op de website bij Tulpen uit Amsterdam?

Jaarverslag 2019

Inleiding:
Dit jaarverslag laat zien welke activiteiten ondernomen zijn van januari tot en met december 2019 en geeft een goed overzicht van onze activiteiten en de inzet van het bestuur.

Bestuurszaken:
Het bestuur is in 2019 acht keer bij elkaar geweest en daarnaast vonden nog andere bijeenkomsten plaats i.v.m. de activiteiten van onze vereniging. Het bestuur bestaat sinds de ALV in 2019 uit: Jos Beek, Willem van Eikenhorst, Henk van Emaus en Johan de Vroom
Het bestuur is bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe voorzitter maar tot op heden is die niet gevonden. De PR activiteiten werden uitgebreid en aangepast (website, Facebook, Nieuwsbrief) en sinds de ALV in 2019 verzorgd door Marijke Jonker.

Eind 2019 is er een gesprek geweest met bestuursleden van afdeling Harderwijk. O.a over de verenigingsavonden van G&B Harderwijk  omdat deze nu samenvallen met die van ons. Voor 2019 konden de reeds gemaakte afspraken niet worden gewijzigd. Voorzover mogelijk probeert afdeling Harderwijk dit in 2020 aan te passen. Voor afd. Ermelo-Putten blijft de 3 dinsdag in de maand gehandhaafd.

Nieuwsbrief, en website:
De website werd beheerd door Marijke Jonker. Er is diverse keren een digitale nieuwsbrief verzonden. Leden zonder mail ontvingen een Nieuwsbrief  per post.. I.v.m. AVG worden de mails in BCC verstuurd.

Verenigingsavonden:
In 2019 zijn 7 avonden georganiseerd met uitlopende onderwerpen.
15 januari 2019: Lezing: Terugblik op tuinenreis naar Groene Highlights Ierland en promotie tuinenreis Südbaden en Elzas door Henk en Hennie van Emaus
19 februari 2019: Lezing: De aardappel en de dahlia door Brian Kabbes
19  maart 2019: Algemene Ledenvergadering, Lezing: Een wandeltocht over bloeirijk Madeira door Henny van der Wilt
16 april 2019: Lezing: Bijzondere natuur- en leefomstandigheden in Kyrchizstan door Henk van Emaus
17  september 2019: Lezing: De bloeiende  “Andestrail” door Jan Willem Lagerweij.
15 oktober 2019:  Lezing: Besdragende hessters door Frans van der Graaf
19 november 2019: Bloemschikdemonstratie in de theaterzaal door Masterclass nieuwe stijl het thema was: “O, denneboom, o denneboom”.  De avond werd bezocht door 116 personen waarvan 59 niet- (cq oud-) ledem waren

De verenigingsavonden werden gehouden in zaal 9 of theaterzaal  van De Dialoog te Ermelo, de sprekerscommissie bestond uit Jos Beek en Henk van Emaus.
Gemiddeld waren er zo’n 50 geïnteresseerden aanwezig waarvan het grootste deel lid is van de vereniging. Aan het eind van elke verenigingsavond werden de door Frouwkje Jonker en diverse andere dames gemaakte bloemstukjes verloot. De verloting was elke keer weer een succes.

Algemene ledenvergadering:
Jaarverslagen en begroting werden besproken en goedgekeurd. De voorzitter deelde, evenals vorig jaar, de zorgen van het bestuur met de aanwezigen. Het afnemend aantal leden geeft verminderde inkomsten en daardoor wordt het steeds lastiger om e.e.a. te organiseren. Ook de vervulling van de vacature van het bestuur geeft zorgen.
Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Anneke van der Veen. Er is een dankwoord uitgesproken voor 10 jaar voorzitterschap en zij ontving een mooie schaal met een bloemstuk.

Commissies:
Excursiecommissie:

Ook in 2019 heeft Groei&Bloei Ermelo-Putten een meerdaagse tuinenreis georganiseerd in samenwerking met Garden Tours. Dit jaar ging deze tuinenreis met een touringcar naar de Elzas (Frankrijk) en Südbaden (Duitsland) van donderdag 13 juni t/m 18 juni. We gingen met 22 deelnemers, gids en chauffeur met een touringcar allreerst naar de Elzas en later naar Südbaden, het zuidelijkste wat we bezochten, was het bloemeneiland Mainau aan de Bodensee. We kunnen terugkijken op een unieke, mooie en interessante reis met zoals altijd heel veel gezelligheid.
Daarnaast maakten we ook 2 dagtochten. Op 26 juni gingen  we naar de Betuwe en bezochten daar met 43 deelnemers de privétuinen de Achtertuin, Jardin Loïse en de tuinen van Demen. Bij Jardin Loïse gebruikten we de lunch, die zeer geslaagd was. De andere dagtocht ging op 15 augustus met 23 deelnemers naar Boskoop. Tijdens een boottocht, door de sloten en kanalen en bezoek aan de kwekerij en tuincentrum Esveld hadden we begeleiding van een vrolijke gids, die ons veel wetenswaardigheden vertelde. Die dag sluiten we af met bezoek van de  sortimentstuinen van Harry van der Laar.

Hennie en Henk van Emaus organiseerden ook dit jaar weer deze excursie.

Cursuscommissie:
Terugblik cursussen 2019
Afgelopen jaar hebben wij weer 4 dezelfde bloemschik cursusgroepen bezig gezien. Te weten twee groepen gevorderden o.l.v. Ilse Kerkmeijer in ’t Voorhuys in Putten. Twee groepen gevorderden o.l.v. Co Amesz en Loes Amesz  in de Dialoog in Ermelo.
Alle 4 de groepen bestaan uit vaste deelnemers, waarbij ieder jaar ook weer nieuwe gevorderden zich aansluiten. Iedereen werkte altijd met veel enthousiasme en plezier aan de opdrachten.
De Ikebanagroep is geëindigd in juni 2019, omdat er te weinig cursisten overbleven voor deze activiteit.
Tevens hebben wij een actieve masterclass-groep, die maandelijks bij elkaar komt om samen te bloemschikken.
Deze groep heeft ook de “Oh Denneboom” presentatie in de Dialoog in november georganiseerd.
Deze bloemschik showavond was echt een succes, er kwamen veel leden en niet-leden kijken naar de originele en bijzondere kerstcreaties .

Verder hebben wij als afdeling Ermelo-Putten met 4 dames meegedaan aan de regionale  bloemschik wedstrijden in Eefde. Het leuke is, dat we  dit jaar met regelmaat foto’s van de gemaakte bloemstukken van de cursussen op onze nieuwe website en in de nieuwsbrief publiceren.

PR-commissie
Op de verenigingsavond was steeds een PR-kraam aanwezig, enerzijds als aanspreekpunt van de vereniging en anderzijds was er de mogelijkheid nieuwe leden te werven.

Commissie Open Tuinen Dagen:
Deze commissie is niet meer actief bij onze vereniging. Wel wordt er door een aantal tuinenbezitters een 3 seizoenen tuinroute georganiseerd. De 3 seizoenen tuinroute wordt door ons wel publicitair ondersteund. Omdat deze tuinroutes 3 keer per jaar worden georganiseerd valt dit niet meer samen met de nationale Tuinweek van Groei & Bloei (landelijk).

Putten, 17 februari 2020,
Secretaris: Johan de Vroom

Tips van Henk op VeluweFM

Henk op de radio
Zaterdag 21 maart om 10.30 uur Veluwe FM

Henk van Emaus deelt regelmatig zijn tuinkennis met de luisteraars van radio VeluweFM. Hij is dan te gast op de zaterdagmorgen in het programma de Stamtafel. De eerstvolgende uitzending waarin Henk zijn tips doorgeeft, is op zaterdagmorgen 21 maart om half 11. Voorafgaand aan zijn praatje wordt steevast Groen, Groen Gras van Jan Rot gedraaid. Voor meer informatie voor o.a. frequenties VeluweFM

De komende verenigingsavonden

17 maart 2020

Algemene Ledenvergadering
Tulpen uit Amsterdam?

Presentatie Sophie Oosterwijk

21 april 2020

Landschappen en vogels in en rond Arnhem
Presentatie Koos Dansen

 

Van de excursiecommissie

De 7-daagse reis naar Schotland gaat door!

We zijn blij u mee te delen dat de reis naar Schotland door gaat, er hebben zich meer dan 30 deelnemers definitief opgegeven. Er kunnen er nog een paar bij. Als er 35 personen meegaan komt de basisprijs op 890 euro. Als u met ons mee wilt, graag dan het aanmeldingsformulier inzenden.
Uiteraard kunt u via website of via ons nog terecht voor een flyer, aanmeldingsformulier of andere vragen. Het volledige programma vindt u op onze website bij Tuinenreis Schotland.

U wilt nog mee? Neem contact op met Henk en/of Hennie van Emaus.
Telefoon 0341-420541, E-mailadres: henkvanemaus@solcon.

3 Seizoenen Open Tuinen Dagen 2020

Met maar liefst negen tuinen vinden dit jaar voor de tweede keer de 3 Seizoenen Open Tuinen Dagen plaats. In voorjaar, zomer en herfst heten de tuineigenaren u van harte welkom. Alle informatie is te vinden op de website van de negen enthousiaste tuinliefhebbers, klik hier 3 Seizoenen Open Tuinen Dagen 2020
Op de bij deze e-mail meegestuurde flyer vindt u de informatie in notendop. De flyers zijn verkrijgbaar op de verenigingsavonden van 17 maart en 21 april. Ook liggen ze bij de VVV's Ermelo en Harderwijk, tuincentra, tuinartikelen zaken en boekhandel Riemer Walinga.

Bollenroute Midden Nederland 2020

Vijf prachtige voorjaarstuinen zijn opengesteld op 25 april en 26 april van 10.00 -17.00 uur. Afgelopen najaar hebben al deze 5 tuinen enorm veel bollen aangeplant. De bloei van deze voorjaarsbollen in combinatie met het frisse groen en de vaste planten moet gewoon een prachtig plaatje opleveren. Wilt u meegenieten van dit Voorjaarsfeestje Bollenroute dan heten deze tuinen u van harte welkom:
     Tuin de Beukenhof, Valkseweg 285, 3771 SG Barneveld
     Het Bergje, Maria Montessorilaan 2, 3818 LR Amersfoort
     Marieke Nolsen, Treekerweg 1, 3832 RS Leusden
     Hubertushof, Buurtweg 4, 3832 RP Leusden
     Achter de Heg, Lievendaallaan 8, 3832 EB Zeist                         Klik hier voor meer informatie

Biodiversiteitsweekend

Schrijf het alvast in je agenda!

Vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei vindt in Ermelo het biodiversiteitsweekend plaats.
Wat is er allemaal te doen?

 • Vrijdagavond vindt in de Dialoog een bijeenkomst plaats met interessante sprekers die zullen ingaan op vragen als: wat is biodiversiteit? Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan biodiversiteit? Inschrijven is gewenst (inschrijven biodiversiteitsweekend).
 • Op zaterdag zullen er diverse excursies plaatsvinden en is er op de Lijsterlaan een inspiratiemarkt om ideeën op te doen rondom het thema biodiversiteit.
 • Ook op zondag wordt er een mooie fietstocht gemaakt om de natuurwaarden te laten zien. Inschrijven is gewenst (inschrijven biodiversiteitsweekend)

Bloemschikwedstrijd op Gardenista

Na een succesvolle eerste editie in Ophemert wordt dit mooie groenfestival dit jaar georganiseerd van 13 t/m 17 mei op een nieuwe locatie. De Historische Buitenplaats Den Alerdinck in de buurt van Zwolle wordt het strijdtoneel van ondermeer de bloemschikwedstrijd.
De regionale wedstrijd, Oost Nederlands Kampioenschap Bloemschikken (ONK Bloemchikken) is op zaterag 3 oktober 2020 in het Gemeenschapshuis "Hart van Eefde" in Eefde.
Voor informatie mail naar Anneke van der Veen.