Ermelo-Putten

Voorzitter gevraagd!

Bijna een halfjaar geleden zijn er twee nieuwe leden bij ons bestuur gekomen. Die zijn inmiddels aan elkaar gewend en op elkaar ingespeeld. Wat er echter ontbreekt is een voorzitter, iemand die met ons mee denkt over wat er de komende maand moet gebeuren maar ook de komende jaren en daar samen invulling aan gaat geven. Een enthousiast iemand die met verve de “voorzittershamer” gaat hanteren tijdens de bestuursvergaderingen en de ledenavonden.
Mocht u, binnen uw familie of vriendenkring iemand kennen, die deze bestuurlijke taak op zich zou kunnen en willen nemen, geef dit dan aan ons door of laat die persoon contact opnemen met onze secretaris Johan de Vroom.
Dit kan via e-mail: info(at)ermelo-putten.groei.nl of via tel.nr.: 06 - 19999103. Namens de huidige bestuursleden hartelijk dank voor uw reacties!