Ermelo-Putten
bekijk online
Nieuwsbrief

Februari 2020

In deze Nieuwsbrief:

► Aankondiging en uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering op 17 maart.
► Henk op de radio! Mis dat niet!
► Kleur in de tuin? Martje van den Bosch vertelt er alles over op de verenigingsavond van 18 februari.
► Komende verenigingsavonden. Kijk ook op onze website.
► Het laatste nieuws over de Tuinreis naar Schotland. U kunt het hier in deze Nieuwsbrief lezen èn wat u hier niet vindt, staat op onze website bij Tuinreis Schotland..
► In april is er een mooie bollenroute uitgezet in Midden Nederland. U leest in deze Nieuwsbrief waar u heen kunt.

Beleving van kleur in de tuin

Verenigingsavond 18 februari
Aanvang 20.00 uur in de Dialoog in het gemeentehuis van Ermelo


Presentatie van Martje van den Bosch

Een tuin is bij uitstek een plek om te genieten en rust te vinden, maar ook een plek die nieuwe energie geeft. Hoe we een tuin waarderen en de kleuren erin ervaren wordt mede bepaald door wat we mooi vinden. Iedereen beleeft kleur anders, dat zegt iets over de persoon en het zegt iets over de kleur. Factoren die daar een rol in spelen, komen aan de orde, evenals de eigenschappen en effecten van kleuren.
De beleving van kleur in de tuin helpt om je eigen beleving van kleur en je eigen kleurvoorkeur te begrijpen. Maar het is ook een heel praktisch verhaal, met veel aandacht voor beplanting. Niet alleen éénjarige en vaste planten, maar ook bollen, rozen en bomen komen aan bod. Behalve een beschrijving hoor je handige tips voor de verzorging en doe je ideeën op om in je eigen tuin aan de slag te gaan. De presentatie wordt ondersteund door prachtige foto’s in power-point.
Kijk ook op onze website: Kleur in de tuin

Tips van Henk op VeluweFM

Henk op de radio
Zaterdag 22 februari 10.30 uur Veluwe FM


Henk van Emaus deelt regelmatig zijn tuinkennis met de luisteraars van radio VeluweFm. Hij is dan te gast op de zaterdagmorgen in het programma de Stamfafel. De eerstvolgende uitzending waarin Henk zijn tips doorgeeft, is op zaterdagmorgen 22 februari om half 11. Voorafgaand aan zijn praatje wordt steevast Groen, Groen Gras van Jan Rot gedraaid.

De Stamtafel is een gezellig en informatief programma. Meestal live vanuit de studio maar in bijzondere gevallen op locatie. Nieuwsberichten worden afgewisseld met muziek. Er zijn ook vaste maandelijkse items in het programma zoals : Putter Proat/ Armeloos Proaten/ Culturele Informatie uit De Dialoog Ermelo en Theater Stroud Putten èn regelmatig praat Henk van Emaus ons bij over de tuin daarmee verband houdende zaken. De Stamtafel bestaat ondertussen al meer dan 20 jaar en Henk is daar al 15 jaar te gast. De samenstelling en presentatie is in handen van Trees Verbeek.

Het programma wordt elke zaterdag uitgezonden van 10:00 uur tot 12.00 uur op Veluwe FM.
Voor meer informatie voor o.a. frequenties VeluweFM

De komende verenigingsavonden

18 februari 2020 Beleving van kleur in de tuin
Presentatie Martje van den Bosch (Tuinen in Demen)
17 maart 2020

Algemene Ledenvergadering
Tulpen uit Amsterdam?

Presentatie Sophie Oosterwijk

21 april 2020

Landschappen en vogels in en rond Arnhem
Presentatie Koos Dansen

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op:
Datum:         Dinsdag 17 maart 2020
Aanvang:     20.00 uur
Locatie:        De Dialoog zaal 9, Raadhuisplein 4, Ermelo

AGENDA

 1. Opening en welkom door de waarnemend voorzitter.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 van de penningmeester.
 5. Verslag kascommissie, dhr. J. Kamp en mevr. J. Vermeij.
 6. Benoeming kascommissie voor 2020 (twee leden).
 7. Huldiging vanwege 25 jaar lidmaatschap.
 8. Van de bestuurstafel:
       *  Wij zoeken een voorzitter.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Nb. Wij stellen de agenda en bijhorende stukken over het vorig jaar op een andere manier beschikbaar. Enerzijds door de vergaderstukken te publiceren in de nieuwsbrief van maart 2020. Anderzijds door ze beschikbaar te stellen via onze website
Het financieel verslag kunt u opvragen bij het secretariaat, info@ermelo-putten.groei.nl  of telefonisch 0341 357626.
Tijdens de vergadering zullen er beperkt papieren versies beschikbaar zijn. Daarnaast zullen alle documenten worden getoond op het scherm.
          PAUZE
Na de pauze verzorgt mevrouw Sophie Oosterwijk de lezing “Tulpen uit Amsterdam” over bloemstillevens uit de Gouden Eeuw.


Van de ecursiecommissie

De 7-daagse reis naar Schotland gaat door!

We zijn blij u mee te delen dat de reis naar Schotland door gaat, er hebben zich al 30 deelnemers definitief opgegeven, via een aanmeldingsformulier.
Als u met ons mee wilt, graag dan het aanmeldingsformulier inzenden.
Uiteraard kunt u via website of via ons nog terecht voor een flyer, aanmeldingsformulier of andere vragen.

Naar Schotland van zondag 14 t/m zaterdag 20 juni 2020
Hotel:
De eerste en laatste nacht brengt u door in een hut aan boord van één van de schepen van de DFDS Ferries. De overige 4 nachten verblijft u in het MacDonald Cardrona****, Peebles, EH45
8NE, Schotland, United Kingdom.
Programma: Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours.
Het volledige programma vindt u op onze website bij Tuinreis Schotland.

U wilt nog mee? Neem contact op met Henk en/of Hennie van Emaus.
Telefoon 0341-420541, E-mailadres: henkvanemaus@solcon.

Bollenroute Midden Nederland 2020

Vijf prachtige voorjaarstuinen zijn opengesteld op 25 april en 26 april van 10.00 -17.00 uur. Afgelopen najaar hebben al deze 5 tuinen enorm veel bollen aangeplant. De bloei van deze voorjaarsbollen in combinatie met het frisse groen en de vaste planten moet gewoon een prachtig plaatje opleveren. Wilt u meegenieten van dit Voorjaarsfeestje Bollenroute dan heten deze tuinen u van harte welkom:
     Tuin de Beukenhof, Valkseweg 285, 3771 SG Barneveld
     Het Bergje, Maria Montessorilaan 2, 3818 LR Amersfoort
     Marieke Nolsen, Treekerweg 1, 3832 RS Leusden
     Hubertushof, Buurtweg 4, 3832 RP Leusden
     Achter de Heg, Lievendaallaan 8, 3832 EB Zeist                         Klik hier voor meer informatie

Bezoek onze website

website afdeling ermelo-putten