Ermelo-Putten
bekijk online
Nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2020


Na berichten in de media over de eerste corona patiënten in Ermelo en Harderwijk, hebben we als bestuur een aantal algemene adviezen van overheden en RIVM overgenomen.

Op basis van die adviezen is het besluit genomen om de Algemene Ledenvergadering van 17 maart a.s. af te gelasten.

Het bestuur neemt haar verantwoordelijkheid op basis van inmiddels beschikbare informatie omtrent de stand van zaken in Harderwijk en Ermelo als ook uit voorzorg voor met name de oudere leden van onze vereniging.

Het bestuur zal zo snel als mogelijk met een nieuwe datum voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen.

We hopen op uw begrip- en vertrouwen.

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Ermelo-Putten

Tulpen uit Amsterdam?

Helaas gaat ook de presentatie van Sophie Oosterwijk over Bloemstillevens in de schilderkunst van de Gouden Eeuw niet door.

Er wordt gekeken of Sophie Oosterwijk de presentatie Tulpen uit Amsterdam? een andere keer kan komen houden. 

De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

Landschappen en vogels bij Arnhem

Presentatie Koos Dansen

De eerstvolgende verenigingsavond dinsdag 21 april
20.00 uur, Dialoog Ermelo

Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen neemt ons mee op een denkbeeldige fietstocht van ongeveer 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren  meer dan 150 soorten vogels fotografeerde. Volgens hem kun je vrijwel overal in ons land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels en natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen groter is, zoals op de overgang van de Veluwe en Betuwe of de Randmeerkust. Arnhem is wat dit betreft rijkelijk  bedeeld met bos, heide, landgoederen, rivier met uiterwaarden, de stad en een nieuw nat landschapspark met rietmoeras tussen Arnhem en Nijmegen. Hier volgen wij de vegetatiesuccessie en zien welke vogels onder invloed hiervan verschijnen en verdwijnen. In de verschillende biotopen komen soorten aan bod en in beeld als klapekster, grauwe klauwier, zwarte en groene specht, appel- en goudvink, gekraagde en zwarte roodstaart, koekoek, blauwborst, oeverzwaluw, visarend, smelleken, boomvalk en tal van soorten steltlopers, eenden en rietvogels.  Ook is er oog voor het geheel van landschappen, flora en andere fauna.

Koos Dansen was voorlichter en redacteur van Geldersch Landschap & Kasteelen. Nu met pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem, vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland en mede-auteur van de  Praktijkboeken voor Vogel- en Landschapsfotografie.

 

 

Tips van Henk op VeluweFM

Henk op de radio
Zaterdag 21 maart om 10.30 uur Veluwe FM

Henk van Emaus deelt regelmatig zijn tuinkennis met de luisteraars van radio VeluweFM. Hij is dan te gast op de zaterdagmorgen in het programma de Stamtafel. De eerstvolgende uitzending waarin Henk zijn tips doorgeeft, is op zaterdagmorgen 21 maart om half 11. Voorafgaand aan zijn praatje wordt steevast Groen, Groen Gras van Jan Rot gedraaid. Voor meer informatie voor o.a. frequenties VeluweFM

3 Seizoenen Open Tuinen Dagen 2020

Met maar liefst negen tuinen vinden dit jaar voor de tweede keer de 3 Seizoenen Open Tuinen Dagen plaats. In voorjaar, zomer en herfst heten de tuineigenaren u van harte welkom. Alle informatie is te vinden op de website van de negen enthousiaste tuinliefhebbers, klik hier 3 Seizoenen Open Tuinen Dagen 2020

Flyers met alle informatie zijn verkrijgbaar bij de VVV's Ermelo en Harderwijk, tuincentra, tuinartikelen zaken en boekhandel Riemer Walinga.

Biodiversiteitsweekend

Schrijf het alvast in je agenda!

Vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei vindt in Ermelo het biodiversiteitsweekend plaats.
Wat is er allemaal te doen?

  • Vrijdagavond vindt in de Dialoog een bijeenkomst plaats met interessante sprekers die zullen ingaan op vragen als: wat is biodiversiteit? Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan biodiversiteit? Inschrijven is gewenst (inschrijven biodiversiteitsweekend).
  • Op zaterdag zullen er diverse excursies plaatsvinden en is er op de Lijsterlaan een inspiratiemarkt om ideeën op te doen rondom het thema biodiversiteit.
  • Ook op zondag wordt er een mooie fietstocht gemaakt om de natuurwaarden te laten zien. Inschrijven is gewenst (inschrijven biodiversiteitsweekend)